Corporate governance

 

Řídíte svoji společnost/skupinu podniků/či jen organizační složku dostatečně z hlediska statutárních povinností? Naopak, neutrácíte za tuto oblast příliš mnoho prostředků? Je dané řízení vyvážené z hlediska nutnosti dostát obchodně-právním povinnostem, daňových, účetním nebo obecného výkaznictví?

Toto jsou otázky, na které bychom Vám chtěli odpovědět v rámci corporate governance, jde o formu poradenství, která má vedení společnosti:
  • Napovědět jaká (administrativní) rizika nejsou pokryta
  • Určit zda vynakládané prostředky na chod společnosti jsou efektivně využity s ohledem na jejich strukturu, oblast podnikání atd.
  • Pomoci upravit podobu správy společnosti, například zvýšením externích služeb (out-sourcing) nebo naopak pokrytím určitých povinnosti interně
  • Asistovat při způsobu výběru a výběru externích poradců, auditorů, právníků, znalců, účetních apod