Účetnictví

 

Vedle poradenství ohledně statutárního účetnictví, můžeme nabídnout i poradenství ohledně IFRS, kde jsme se například pro naše klienty podíleli na přípravě převodových můstků z národního účetnictví na IFRS standardy. Nezastíráme, že tato oblast je pro nás spíše podpůrnou a zajímavou do chvíle, pokud má daňové nebo finanční dopady. Například z daňového hlediska se může jednat o aplikaci nízké kapitalizace a z finančního o možnost vyplacení zisku nebo cash flow obecně.

Jakožto společnost ryze zaměřená na poradenství, je finanční audit činnost, kterou neposkytujeme. Nicméně, v rámci služeb corporate governance pomáháme klientům při výběru auditorů či vytipování skupin auditorů. Například, požadavky na auditora u společnosti, která zamýšlí vstup na burzu, se liší od společnosti, která chce zavést standardizované účetnictví "jen" jako manažerské účetnictví pro možnost srovnání jednotlivých společností ve skupině a jejich konsolidaci.