Co poskytujeme

 

Co poskytujeme

 

Přestože, A97 působí také jako daňový poradce, který připravuje daňová přiznání a plní další statutární povinnosti za své Klienty, za přínosné považujeme následující oblasti spolupráce:

 • Daňové plánování/optimalizaci společnosti
 • Posuzování transakcí/smluvních vztahů včetně posuzování daňového hlediska
 • Revizi/kontrolu stávající daňové agendy nebo vybraných částí (např. majetku, pohledávek)
 • Restrukturalizace společnosti (fúze, přeměny)

Pro skupiny podniků:

 • Daňové plánování/optimalizaci v kontextu celé skupiny
 • Restrukturalizace skupiny, fúze, akvizice, přeměny, skupinové registrace k DPH

Pro mezinárodní koncerny:

 • Zajišťovaní korespondence ohledně daňové problematiky a reportingu pro zahraniční (mateřskou) společnost
 • Řízení daňové zátěže skupiny v kontextu jejího zahraničního/celosvětového uspořádání
 • Restrukturalizace skupiny v kontextu jejího zahraničního/celosvětového uspořádání
 • Transfer pricing (např. Příprava/revize dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení)

Zvláštní projekty:

 • Due diligence, revize společností a skupin při akvizicích a prodejích
 • Navazující akviziční poradenství: návrhy možných forem transakce, jejich analýza a implementace
 • Poradenství při likvidaci a v insolventních řízeních

Ostatní:

 • Individuální školení dle požadavků Klienta
 • Pomoc při výběru interního daňového odborníka, a to buď jeho přímým výběrem, nebo asistencí při výběrovém řízení