Finance

 

Je otřepanou frází, že každá transakce má své daňové dopady, ale jsou transakce, které vyžadují komplexní přístup a to nejen s ohledem na jejich daňový dopad a účetní zachycení, ale zejména s ohledem na jejich cash flow.

Jedná se o poradenství při:
  • Financování nových společností, založených nebo akvírovaných
  • Strukturování dluhového financování
  • Strukturování "přebytečných" finančních prostředků (revize či nastavení "treasury")
  • Zhodnocení optimálního množství pracovního kapitálu a jeho financování